Ozelot leverer oversettelser

Vi har erfaring innen mange fagfelt, men de fleste oppdrag er innen fagfeltene teknikk, kjemi, markedsføring og olje/gass.
Vi bruker flere ulike databaserte oversetterverktøy, blant annet Trados Studio og Transit NXT.
Vi kan ta oppdrag innen følgende språk:
– tysk til norsk
– engelsk til norsk
– norsk til engelsk
– svensk til norsk
– dansk til norsk
En av våre fast ansatte er statsautorisert translatør fra tysk til norsk.

Kontakt oss på: jobs@ozelot.no